ماهیت حقوقی فرامین حاکمان گذشته برای کوچیان
48 بازدید
محل نشر: در فصلنامه افق نوین سال 1377 ش 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی